lördag 12 mars 2011

Falstad

Den 9.3 tog vår kära Aashild med oss till Falstad som ligger i byn Ekne ca 20 minuter från Levanger. Under andra världskriget fanns det flera fångläger i Norge som upprättats av tyska nazister, och Falstad var ett av dessa. Man antar att 5000 fångar satt på Falstad mellan 1941-1945, men man är inte helt säker på antalet. 46 gravar och 205 lik har hittats i Falstadskogen, där arkebuseringar ägde rum.Huvudbyggnaden där fångcellerna fanns förut.
Idag finns här ett center för mänskliga rättigheter.
Falstadskogen, här skedde avrättningarna och liken grävdes ner.
För att gömma undan bevis vid krigets slut
grävdes liken upp och dumpades i fjorden.
Kropparna hittades aldrig.
Minnesmärke över gravar som funnits i Falstadskogen.

Med respekt för offren och deras anhöriga, samt själva muséet visar jag inga bilder inifrån Falstad. Men där finns en utställning med bl.a. kort med uppgifter om alla fångar som varit fångar där. Mycket intressant besök, eftersom jag inte ens visste att det har funnits sådant i Norge...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar